Politica de Confidentialitate

Politica de Confidențialitate și Protecția Datelor cu Caracter Personal

 1. Obiectiv și Scop…………………………………………………………………………………………………………. 2
 2. Definiții……………………………………………………………………………………………………………………… 2
 3. Temeiurile juridice pe care le utilizăm când prelucrăm informațiile dumneavoastră…………….. 2
 4. Destinatarii datelor cu caracter personal……………………………………………………………………….. 2
 5. Scopurile procesării datelor…………………………………………………………………………………………. 3
 6. Obținerea datelor……………………………………………………………………………………………………….. 3
 7. Categoriile de date procesate și natura acestora…………………………………………………………… 3
 8. Utilizarea datelor cu caracter personal………………………………………………………………………….. 4
 9. Drepturile dumneavoastră în calitate de persoană vizată………………………………………………… 9
 10. Alte drepturi în calitate de persoană vizată………………………………………………………………….. 10
 11. Reclamații sau întrebări……………………………………………………………………………………………. 10
 12. Solicitări privind accesul la datele cu caracter personal………………………………………………… 10
 13. Generalități……………………………………………………………………………………………………………… 11

I.             Obiectiv și Scop

Obiectivul prezentei Politici de Confidențialitate si Protectia Datelor cu Caracter Personal (denumita in continuare Politica) este de a stabili detaliile privind cadrul de măsuri institute de către Editura Artiști care Pictează cu Gura și Piciorul S.R.L. (denumită în continuare APGP) în ceea ce privește informațiile confidențiale, inclusiv cele din sfera datelor cu caracter personal cu care compania operează, modalitatea de colectare, operare, stocare și transmitere a acestora în relația cu partenerii acesteia, precum și cu persoanele vizate.

Prezenta Politică de Confidențialitate si Protectia Datelor cu Caracter Personal se aplică informațiilor pe care le colectăm despre:

 • clienții APGP, persoane fizice sau juridice
 • furnizorii de produse sau servicii ai APGP
 • vizitatorii website-ului deținut de către APGP (www.apgp.ro)

Scopul prezentei Politici este de a oferi o mai bună înțelegere a datelor pe care le utilizăm și a destinației pentru care efectuăm procesarea datelor dumneavoastră.

II.            Definiții

În sensul prezentei Politici, următoarele noțiuni sunt definite după cum urmează :

 • Furnizor înseamnă entitatea persoană fizică sau juridică care oferă către APGP produse sau servicii
 • Client înseamnă o persoana fizică sau juridică care este utilizator al unui serviciu sau produs oferit de APGP
 • Date ale tranzacției înseamnă informații referitoare la tranzacția procesată de APGP, prin intermediul website-ului www.apgp.ro
 • APGP înseamnă Editura Artiști care Pictează cu Gura și Piciorul S.R.L. – entitate economică, înregistrată la Registrul Comerțului din România sub numărul J40/9097/2022, CUI RO 46125495, cu sediul social în Bucureşti, Sector 3, Str. Cluceru Udricani 1-3 bloc 106A, parter, cod postal 030781 și punct de lucru situat în Bucureşti, Sector 1, Str. Nicolae Caramfil nr. 22, etaj 3, apartament 304, cod poștal 014143;
 • Reprezentant – persoana fizică autorizată, reprezentant al unui Furnizor, sau după caz al APGP;
 • Terț înseamnă o persoană alta decât dumneavoastră, noi sau o entitate care prelucrează date cu caracter personal pe seama noastră.
 • Utilizator – persoana fizică care utilizează website-ul APGP.

III.          Temeiurile juridice pe care le utilizăm când prelucrăm informațiile dumneavoastră

În conformitate cu Regulamentul 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), vom utiliza informațiile dumneavoastră numai în cazul în care avem un temei legal pentru a efectua acest lucru.

Printre aceste motive se numără:

 • Interesul legitim pentru : dezvoltarea afacerii si a serviciilor; prevenirea si depistarea fraudelor; cunoasterea clientelei; prevenirea si depistarea activitatilor teroriste; respectarea unei legi straine sau proceduri judiciare, sau unor cerinte ale unor organisme de reglementare; operatiuni corporate sau due diligence, sau
 • Executarea obligațiilor contractuale : necesitatea de a procesa informațiile pentru a îndeplini un acord/contract pe care îl avem în derulare sau în curs de implementare în relația cu dumneavoastră;
 • Respectarea unei obligații legale ;
 • Interesul public, de exemplu în scopul prevenirii sau identificarii infracțiunilor;
 • Apărarea drepturilor legale, necesitatea de a stabili, de a exercita sau de a ne apăra drepturile legale;
 • Consimțământul persoanei vizate.

În cazul în care motivul legal este reprezentat de consimțământului persoanei vizate acesta vă este solicitat în mod explicit pentru activități de genul : abonarea pentru primirea unui buletin informativ, in cazul organizarii unor concursuri cu premii, campanii de marketing, orice tipuri de programe de fidelizare sau diverse campanii de promovare a unor produse sau servicii. Vă puteți retrage consimțământul acordat oricând, însă acesta nu se aplică retroactiv în ceea ce privește datele prelucrate anterior transmiterii solicitării de retragere a acestuia.

Pentru a vă retrage consimțământul cu privire la prelucrarea de către noi a datelor dumneavoastră, vă rugăm să ne transmiteți un e-mail la protectia.datelor@apgp.ro sau să ne contactați la adresa menționată la Capitolul XIII – Generalități, punctul 8

 • Date de contact.

IV.          Destinatarii datelor cu caracter personal

Ocazional, putem dezvălui informațiile furnizate de dumneavoastră, după cum urmează:

 • autorităților publice de investigare și de reglementare, ca de exemplu : Poliția, Parchetul, Tribunalul, Ministerul Finanțelor Publice – ANAF, precum și alte instituții cu scop de reglementare și control
  • către un furnizor, dacă este necesar să utilizați prin intermediul acestuia un serviciu APGP care, la rândul său, furnizează un serviciu către APGP
 • în scopul de a obține asistență pentru serviciile oferite de APGP
  • către terți, dacă utilizați serviciile APGP, putem oferi informațiile dumneavoastră de afaceri unor terțe părți, cum ar fi instituții financiar-bancare care utilizeaza sistemele de plată online cu cardul, in cazul in care achizitionati produsele noastre, prin intermediul websiite-ului APGP
  • către furnizorul dumneavoastră de servicii și autorităților acreditate in acest sens, în cazul în care sunteți Client al APGP

V.           Scopurile procesării datelor

 • Verificari precontractuale de eligibilitate – inainte de incheierea contractului se verifică eligibilitatea pentru furnizarea serviciilor APGP, in cazul contractelor incheiate cu un posibil Client, entitate juridica, al APGP
 • Furnizarea serviciilor și produselor noastre – derularea relatiei contractuale incheiate de APGP cu persoanele vizate, fie direct, fie prin intermediul partenerilor APGP cu care persoanele vizate au in desfasurare un contract/conventie avand ca obiect diverse tipuri de servicii /produse
 • dezvoltarea afacerilor și serviciilor;
 • imbunatatirea calitatii serviciilor oferite de APGP;
 • oferirea de informații despre APGP și gama de servicii oferite de aceasta;
 • punerea la dispoziție a datelor cu caracter personal către angajații APGP în scopul realizarii serviciilor, sau oferirii de noi servicii;
 • identificarea clienților cu nevoi similare;
 • realizarea de statistici cum ar fi evoluția pieței, statutul relațiilor sau oportunitățile de vânzări
 • transmiterea de mesaje sau informări privind modificările caracteristicilor produselor sau serviciilor pe care le utilizați
 • transmiterea datelor cu caracter personal catre autorităși, în vederea îndeplinirii obligațiilor legale care revin APGP, pentru diverse servicii, ca de exemplu prevenirea spălăriii banilor și combaterea terorismului

VI.          Obținerea datelor

Vom colecta datele cu caracter personal: (a). Direct de la dvs., respectiv (i) când ne furnizați în mod direct informațiile sau (ii) prin examinarea interacțiunii dvs. cu noi.

Spre exemplu, vom obține datele dvs. cu caracter personal atunci când: (i) achiziționați sau utilizați oricare dintre produsele noastre, (ii) vă abonați să primiți comunicări comerciale sau alte informări din partea noastră sau a partenerilor noștri, (iii) ne contactați prin diverse canale, sau solicitați informații cu privire la un produs; (iv) participați la un concurs, campanie de fidelizare, tragere la sorți sau studiu, (v) vizitați sau navigați pe website-ul APGP. Atunci când primim datele direct de la dvs. vom considera că acestea sunt reale, corecte, complete și că se referă la dvs. Vom depune eforturi rezonabile să ne asigurăm că datele sunt reale, corecte și că vă aparțin, iar în situația în care vom avea suspiciuni că ne transmiteți date incorecte, incomplete sau că folosiți fără autorizare datele altei persoane, vom lua măsuri pentru clarificarea și remedierea situației. Aceste măsuri ar putea consta în: actualizarea, completarea sau ștergerea datelor, limitarea accesului la datele utilizate nelegal – inclusiv ștergerea conturilor asociate unor date care nu vă aparțin. De asemenea, vom considera că datele colectate direct de la dvs. sunt actuale atât timp cât nu ați solicitat modificarea lor prin canalele de comunicare menționate mai jos la Capitolul XIII – Generalități, punctul 8 – Date de contact al Politicii de Confidențialitate si Protectia Datelor cu Caracter Personal sau nu ați actualizat personal datele. (b). Alte surse decât dvs., respectiv: (i) date obținute din surse externe, sau (ii) date deduse pe care le generăm pe baza datelor pe care le deținem despre dvs.

Sursele externe din care putem obține datele dvs. includ: · Surse publice, spre exemplu, site-uri web sau pagini de socializare, baze de date publice (inclusiv baza de date a Registrului Comerțului, baza de date a Ministerului Finanțelor Publice, portaluri ale instanțelor de judecată etc.). · Terțe entități private, spre exemplu (i) partenerii APGP (ii) furnizorii sau contractanții noștri · Autorități sau instituții publice, spre exemplu, în contextul unor investigații judiciare, solicitări ale instanțelor de judecată (caz în care putem afla anumite informații despre dvs.).

VII.        Categoriile de date procesate și natura acestora

 1. Date de Identificare, spre exemplu: · Numele, prenume, adresa/domiciliul, codul numeric personal, copia documentului de identitate precum și datele incluse în acesta și semnătura dvs.; sau · Datele dumneavoastră de identificare fiscală și identificatori unici similari, spre exemplu, numărul de identificare în scopuri de TVA, codul de identificare fiscală sau numărul de înregistrare la Registrul Comerțului – în cazurile în care acționați în calitate de Furnizor sau Client persoană juridică;
 2. Date de Contact, spre exemplu numărul dvs. de telefon și/sau mobil și adresa dvs. de e-mail;
 3. Date Financiare, spre exemplu informații cu privire la cu privire la contul dvs. bancar și alte informații bancare. În cazul în care achizitionati produsele APGP prin intermediul cardurilor de debit sau de credit, vă putem dezvălui datele personale asociate acestui serviciu, cum ar fi datele dumneavoastră de contact către acceptant sau, dacă ni se solicită acest lucru, către sistemele de carduri de plată, cum ar fi MasterCard Inc sau Visa Europe Limited.
 4. Datele de Localizare pot fi: (i) locație bazată pe IP (Geo-locația stabilită pe baza adresei dvs. de IP), sau (ii) codul

poștal sau denumirea unei localități sau a unui oraș;

 • Date colectate de cookie-uri și tehnologii similare. Pentru detalii va rugăm accesați politica de cookies APGP postata pe site-ul nostru;
 • Date privind soluționare cereri/reclamații, spre exemplu (i) notițe sau înregistrări ale unui apel pe care îl efectuați către APGP, (ii) detalii cu privire la reclamațiile dvs., (iii) cereri de acces la datele dvs. cu caracter personal, (iv) alte înregistrări ale interacțiunilor dvs. cu noi;
 • Date privind interacțiunea cu produsele, spre exemplu (i) detalii cu privire la utilizarea de către dvs. a produselor noastre, inclusiv cu privire la accesarea anumitor secțiuni/ și (ii) informații cu privire la neconformități ale serviciilor și alte evenimente care pot afecta produsele sau serviciile noastre;
 • Date deduse. Această categorie include datele generate sau deduse de noi pe baza datelor pe care le deținem despre dvs., indiferent de sursa acestora (respectiv, obținute direct de la dvs., din interacțiunea cu serviciile și produsele noastre sau din surse externe, după caz).

VIII.       Utilizarea datelor cu caracter personal

 1. Verificări precontractuale de eligibilitate. Înainte de încheierea unui contract cu dvs. (în calitate de Furnizor sau Client persoana juridica), vom efectua anumite verificări pentru a ne asigura că sunteți eligibil pentru produsele sau serviciile pe care le solicitați.

Temei juridic: încheierea și executarea contractului cu dvs.

 • Furnizarea serviciilor și produselor noastre. Prelucrăm datele dvs. cu caracter personal în vederea furnizării serviciilor/ produselor pe care le-ați achiziționat. Aceste utilizări includ: (i) Procesarea serviciilor/ produselor pe care le-ați achiziționat de la noi și informarea privind statusul serviciului furnizat dvs. (ii) Transmiterea de mesaje sau informări privind modificările caracteristicilor serviciilor / produselor pe care le utilizați. Prelucrăm de asemenea date cu caracter personal pentru realizarea unor scopuri specifice legate de furnizarea serviciilor noastre în condiții optime, cum ar fi: Îmbunătățirea calității serviciilor, pentru a ne asigura că ne îndeplinim angajamentele noastre contractuale și pentru soluționarea problemelor tehnice, în cazul în care vă confruntați cu așa ceva.

Pentru realizarea celor de mai sus, APGP utilizează date cu caracter personal, care includ : 1. Date de Identificare,

 • Date de Contact, 3. Date de Localizare, 4. Date privind soluționare cereri/reclamații, 5. Date privind interacțiunea

cu produsul/serviciul oferit.

Temei juridic: · încheierea și executarea contractului cu dvs. · conformarea cu obligațiile noastre legale · Interesul legitim al APGP de a asigura capacitatea tehnică cât și de a asigura calitatea serviciilor și produselor noastre.

 • Facturare și procesarea plăților și gestionare relației cu Clienții și Colectarea creanțelor. Aceste utilizări includ următoarele: · Să vă emitem facturi pentru utilizarea serviciilor/produselor noastre, sau să vă percepem sumele corecte; · Să vă contactăm în cazul în care informațiile de facturare pe care ni le-ați furnizat sunt pe cale să expire sau nu putem primi o anumită plată, pentru a clarifica situația și, dacă este cazul, pentru a obține noi date de facturare;
 • Să procesăm plățile pentru serviciile/ produsele pe care le achiziționați; · Să răspundem oricăror întrebări sau solicitări pe care le puteți avea cu privire la serviciile/produsele noastre; · Să vă transmitem mesaje privind serviciile pe care le-ați contractat sau de care beneficiați în mod gratuit. Dorim să vă ținem informați cu privire la diverse aspecte ce țin de serviciile/produsele pe care le-ați contractat, de exemplu cu privire la modificarea termenilor și condițiilor noastre sau întreruperea unor servicii, expirarea unor servicii, încetarea contractului, informații privind soldul contului, in relatia cu dvs.; · Să vă informăm cu privire la sumele datorate APGP, data scadenței, penalitățile de întârziere aplicate și/sau alte consecințe ale nerespectării contractelor pe care le-ați încheiat cu noi; și · În general, să organizăm și să efectuăm activitatea de colectare a debitelor noastre, inclusiv atunci când încercăm să recuperăm orice prejudicii suferite de APGP ca urmare a utilizării abuzive a serviciilor/ produselor noastre. În acest scop, putem
  • să vă contactăm periodic apelare telefonică, e-mail sau prin poștă/curier, utilizând datele de contact pe care le deținem despre dvs., (ii) să desemnăm agenții de colectare a creanțelor pentru a recupera în numele APGP sumele restante pe care ni le datorați, (iii) să cesionăm debitele pe care ni le datorați către o terță entitate de colectarea a creanțelor (caz în care putem de asemenea furniza respectivelor entități toate datele necesare pentru respectivele activități de colectare a creanțelor). Datele cu caracter personal pe care le putem prelucra în realizarea celor de mai sus variază în funcție de circumstanțe și, în special, în funcție de solicitările sau întrebările dvs. (de exemplu, în contextul unei acțiuni a serviciului de Relații Clienți).

În mod normal, datele cu caracter personal pe care le prelucrăm în aceste cazuri includ: 1. Date de Identificare, 2.

Date de Contact, 3. Date Financiare 4. Date de Localizare 5. Date privind Relația cu Clienții

Temei juridic: · executarea contractului cu dvs. în ceea ce privește facturarea și procesarea plăților; · respectarea obligațiilor legale ale APGP prevăzute de legislația fiscală (emiterea facturilor); · interesul legitim al APGP, respectiv:

(i) necesitățile comerciale legitime privind implementarea și desfășurarea activităților de gestionare a relației cu clienții; și (ii) necesitățile comerciale legitime privind organizarea și desfășurarea activităților de colectare a creanțelor.

 • Îmbunătățirea serviciilor / produselor. Dorim să ne îmbunătățim continuu serviciile/produsele noastre. În acest scop, analizăm serviciile / produsele noastre, precum și interacțiunea sau experiența dvs. cu acestea. Mai exact, ne propunem: · Să înțelegem modul în care sunt utilizate serviciile/produsele noastre. În acest fel, urmărim să analizăm,

să dezvoltăm să îmbunătățim calitatea serviciilor, să dezvoltăm servicii /produse mai interesante și mai relevante pentru dvs., dar și să personalizăm produsele /serviciile noastre; · Să înțelegem performanțele, să evaluăm dacă serviciile funcționează în parametrii corespunzători, sau dacă sunt necesare îmbunătățiri; · Aceste date se referă la:

1. Date de Localizare, 2. Date privind interacțiunea dvs. cu serviciile noastre, 3. Date deduse.

De asemenea, putem dezvălui datele dvs. în format agregat, pseudonimizat sau anonimizat (după caz) către terțe entități partenere pentru a efectua analize privind comportamentul și preferințele dumneavoastră necesare pentru îmbunătățirea serviciilor / produselor acestora.

Temei juridic: interesul nostru legitim constând în necesitățile noastre comerciale de a măsura performanța și funcționalitatea serviciilor noastre, de a înțelege interacțiunea clienților cu serviciile/ produsele noastre și modul în care putem dezvolta / îmbunătăți serviciile și produsele noastre.

 • Securitate. Prevenirea utilizării abuzive și necorespunzătoare a serviciilor. Prevenirea fraudelor. Gestiunea incidentelor

Vom prelucra datele dvs. cu caracter personal pentru a depista și a vă proteja împotriva utilizării necorespunzătoare sau abuzive a serviciilor de plata online, cand achizitionati produsele noastre.

Tipul și volumul datelor prelucrate variază în funcție de circumstanțe și pot include 1. date de localizare 2. Date Financiarei. Atunci când ne confruntăm cu incidentele de mai sus, putem folosi datele dvs. cu caracter personal pentru a asigura funcționalitatea și performanța soluțiilor tehnice utilizate de noi în activitatea noastră și pentru a relua furnizarea normală a serviciilor.

Temei juridic: (i) obligația legală de a asigura securitatea adecvată a serviciilor în sensul prevenirii fraudelor (ii) executarea contractului cu dvs., și (iii) interesul legitim al APGP de a investiga, preveni și raporta orice utilizare frauduloasă sau abuzivă a serviciilor și de a preveni riscul de pierderi financiare generat de neplata serviciului (inclusiv ca urmare a acumulării de costuri suplimentare prin utilizarea frauduloasă a serviciului).

 • Marketing – Personalizarea comunicărilor comerciale. Comunicări comerciale.

Dorim să utilizăm datele dvs. de contact pentru a vă ține la curent cu privire la produsele și serviciile (a) APGP și (b) ale partenerilor noștri comerciali. În acest context, este posibil: · să vă transmitem buletine informative, materiale publicitare sau alte materiale similare. · să vă invităm să participați la sondaje. · să vă informăm cu privire la oferte, promoții, concursuri sau loterii promoționale sau campanii de fidelizare.

 • Serviciile/produsele APGP și ale societăților controlate de aceasta. Vă putem contacta prin: · mijloace de comunicare electronică, precum e-mail și/sau · poștă (servicii de corespondență sau curierat).

Temei juridic: Interesul legitim al APGP. În cazul în care utilizați serviciile noastre, și folosim: · Corespondența (poștă / curierat sau e-mail) pentru a vă transmite comunicările noastre comerciale ne vom baza pe permisiunea dvs. de a primi astfel de comunicări; · Apeluri prin operatori umani pentru a comunica cu dvs. ne vom baza pe interesul nostru legitim de a vă ține la curent cu privire la produsele/ serviciile care v-ar putea interesa. Vom concepe campaniile de marketing astfel încât să evităm apelarea în mod excesiv. Dacă nu doriți să fiți contactat pentru a primi informații cu privire la ofertele noastre, vă rugăm să ne anunțați.

 • Produsele și serviciile partenerilor APGP. De asemenea, dorim să vă informăm cu privire la produse și servicii ale partenerilor noștri, despre care credem că ați putea fi interesat. Partenerii noștri desfășoară activități în următoarele industrii / domenii de activitate: comunicații electronice, servicii de plata, prestări servicii. În acest sens, vom utiliza datele dvs. de contact pentru a vă transmite comunicări comerciale prin: mijloace de comunicare electronice, de exemplu, prin e-mail sau telefon și/sau – corespondență tradițională (poștă sau curierat).

Temei juridic: permisiunea dvs. pentru primirea unor astfel de comunicări. Dacă vă veți retrage consimțământul pentru toate canalele de comunicare sau pentru comunicări privind un anumit tip de serviciu/produse pe care îl furnizăm, nu veți mai primi comunicări comerciale de la noi.

 • Personalizarea comunicărilor de marketing.

Comunicări de marketing de bază. Personalizăm comunicările comerciale în funcție de serviciile /produsele pe care le-ați achiziționat de la noi APGP, sau în funcție de alte informații ”de bază” derivate din contractul dvs. cu APGP (de exemplu, putem lua în considerare tipul de servicii, feedbackul furnizat de dvs.).

Practic, utilizăm un minimum de date rezonabil necesare pentru a nu vă deranja cu oferte/ comunicări irelevante pentru dvs. și pentru a ne eficientiza activitatea de marketing.

Temei juridic: interesul legitim al APGP de a vă transmite doar comunicări/ oferte relevante, cu un dublu scop: 1. să nu vă deranjăm cu comunicări comerciale care ar putea să nu prezinte interes pentru dvs., și 2. să devenim mai eficienți în activitatea noastră de marketing.

Temei juridic: permisiunea dvs. pentru realizarea de profiluri avansate.

Publicitate online adaptată intereselor dvs. De asemenea, putem combina și corela datele colectate prin intermediul cookie-urilor sau al altor tehnologii similare cu alte date pe care le deținem. Pentru detalii vă rugăm să consultați Politica de Utilizare a cookie-urilor, disponibilă pe website-ul nostru (aceasta explică modalitatea de control a cookie-urilor, inclusiv modul în care vă puteți opune colectării și prelucrării datelor prin aceste tehnologii). Aveți în vedere faptul că

renunțarea la publicitatea online adaptată în funcție de interesele dvs. nu înseamnă că nu se vor mai afișa reclame, ci doar că reclamele nu vor mai fi personalizate în funcție de interesele dvs.

Temei juridic: permisiunea acordată de dvs. pentru realizarea unei astfel de evaluări a preferințelor prin intermediul tehnologiilor cookies și a tehnologiilor similare.

 • Controlul permisiunilor pentru activități de marketing. Puteți controla oricând permisiunile pe care le acordați pentru activitățile de Marketing și datele pe care le utilizăm pentru a personaliza aceste comunicări prin: – accesarea e-mail: contact@apgp.ro , prin intermediul meniului de contact de pe website-ul APGP sau apel la 031 425 0831 sau 031 485 0832.
 • Reguli speciale privind transmiterea de comunicări comerciale aplicabile clienților. Aplicăm un proces strict cu privire la cazurile de utilizare, care impune ca, înainte de inițierea oricărui proces de analiză, să se verifice conformarea cu legislația privind protecția datelor. Aplicăm reguli stricte prin care se asigură faptul că informațiile cu caracter personal sunt pseudonimizate sau, după caz, anonimizate în etapa corespunzătoare din cadrul procesului. Desfășurăm activități de cercetare a pieței (inclusiv studii sau sondaje) cu privire la modul în care clienții utilizează serviciile/produsele, în care datele utilizate pentru cercetare (input data) sau cele rezultate din cercetare (output data) pot fi atât anonime, cât și date cu caracter personal. Atunci când efectuăm activități de cercetare a pieței, putem utiliza servicii ale agențiilor de cercetare a pieței. În toate cazurile, ne vom asigura că utilizăm date cu caracter personal (fie ca bază a analizelor – input data, fie ca rezultat al acestora – output data) numai dacă utilizarea este necesară pentru îndeplinirea obiectivului propus.

Temei juridic: (i) Interesul legitim al APGP de a identifica potențiale vulnerabilități, respectiv mecanisme de optimizare a rețelei, produselor și serviciilor noastre, precum și de a identifica noi oportunități de marketing. (ii) Atunci când implicăm agenții de cercetare a pieței terțe sau utilizăm apeluri automate, permisiunea dvs. de a efectua aceste cercetări de piață și, dacă este cazul, de a obține rezultatele acestor cercetări care să conțină date cu caracter personal.

 1. Relația cu autoritățile. Soluționarea disputelor și litigii. Prelucrăm date cu caracter personal dacă este rezonabil pentru a ne proteja împotriva fraudelor, a ne apăra drepturile (inclusiv dreptul de proprietate) sau pentru a proteja interesele clienților noștri, în contextul unor litigii sau dispute potențiale sau existente în care putem fi implicați, indiferent de natura acestora și de autoritatea în fața căreia se derulează. În cadrul acestor proceduri, putem primi sau comunica terților datele dvs. cu caracter personal (de ex. instanțe, autorități publice, părțile din dispută, avocați) sau poate fi necesar să dezvăluim informațiile dvs. pentru a ne respecta obligația legală de a răspunde solicitărilor venite din partea autorităților. Vom furniza datele dvs. cu caracter personal doar dacă, după o evaluare temeinică, considerăm că avem obligația legală de a proceda astfel.

Temei juridic: (i) obligația legală, dacă dezvăluirea este impusă de lege, sau (ii) interesul legitim, dacă dezvăluirea se bazează pe o justificare temeinică și nu există drepturi fundamentale ale persoanelor vizate care să prevaleze. De asemenea, ne bazăm pe interesul nostru legitim de a soluționa în mod adecvat disputele și litigiile, precum și de a ne apăra drepturile și interesele în cadrul respectivelor proceduri. În funcție de procedurile specifice aplicabile, poate fi necesar, de asemenea, conform legii să dezvăluim terților informații (care conțin și date cu caracter personal).

 1. Conformarea cu cerințe legale și de reglementare specifice. Prelucrăm (inclusiv comunicăm) datele dumneavoastră cu caracter personal dacă este necesar pentru a ne conforma unor cerințe de reglementare (la nivel național sau la nivelul Uniunii Europene).

Temei juridic: (i) conformarea cu obligațiile legale sau (ii) interesul legitim al APGP de a adresa și gestiona cerințele legale relevante aplicabile APGP (dacă respectiva cerință legală nu impune în mod specific prelucrarea de către noi a anumitor date cu caracter personal, dar realizarea obiectivului implică prelucrarea respectivelor date).

 1. Prevenirea fraudelor, utilizarea abuzivă sau necorespunzătoare a serviciilor. Utilizăm sisteme și dispozitive automate pentru detectarea și protecția împotriva utilizării necorespunzătoare sau abuzive a serviciilor noastre. Tipul și volumul datelor prelucrate variază în funcție de circumstanțe. Am putea prelucra: 1. Date de localizare 2. Date Financiare 3. Date privind Relația cu Clienții.

Temei juridic: executarea contractului.

Dacă sunteți Reprezentantul unui Furnizor persoană juridică.

Vom folosi datele dvs. cu caracter personal în următoarele scopuri: (i) Încheierea și executarea contractului; (ii) Facturare și procesarea plăților și gestionarea relației cu Furnizorii/Retailerii. Vom prelucra datele dvs. cu caracter personal ținând cont de calitatea dvs. de reprezentant al unui Furnizor în cauză. Prin urmare: a) Vom prelucra datele dvs. de identificare (de exemplu, nume, prenume, funcție, semnătură) pentru a semna contractul cu Furnizorul, în cazul în care acționați ca semnatar al contractului; b) Vom prelucra datele dvs. de contact (de exemplu, numărul dvs. de telefon și e-mailul) dacă ați fost desemnat să acționați în calitate de persoană de contact a Furnizorului pe relația cu APGP, și putem utiliza respectivele date pentru a vă contacta în legătură cu orice probleme legate de relația noastră comercială cu Furnizorul. Acestea pot include, de exemplu:

 • Contactare în cazul în care informațiile de facturare din baza noastră de date sunt pe cale să expire sau nu am putut încasa plata; · Procesarea plăților datorate; · Răspunsul la oricare întrebări / solicitări formulate de dvs. în numele Furnizorului;·

Transmiterea de mesaje privind serviciile (așa-zisele” mesaje funcționale”) cu privire la serviciile contractate de Furnizor. Dorim să vă ținem informați cu privire la diverse aspecte ce țin de serviciile/produsele noastre, de exemplu, cu privire la modificarea termenilor și condițiilor noastre sau întreruperea unor servicii, încetarea contractului, informații privind soldul contului in relatia cu dvs.; · Informarea cu privire la sumele datorate de Furnizor, data scadenței, penalitățile de întârziere aplicate și/sau alte consecințe cauzate de nerespectarea de către Furnizor a prevederilor contractuale; · În general, organizarea și efectuarea activității de colectare a creanțelor noastre, inclusiv atunci când încercăm să recuperăm orice prejudicii suferite de APGP ca urmare a utilizării abuzive a serviciilor/ produselor noastre. În acest scop, putem: 1. să vă contactăm periodic utilizând datele dvs. de contact din baza noastră de date 2. să desemnăm agenții de colectare a creanțelor pentru a recupera în numele APGP sumele restante pe care Furnizorului /Retailerul ni le datorează, 3. să cesionăm creanțele APGP împotriva Furnizorului în favoarea unor entități terțe de colectarea a creanțelor (caz în care putem, de asemenea, furniza respectivelor entități datele dvs. de identificare și datele dvs. de contact).

Temei juridic: interesul legitim de a ne desfășura și gestiona în mod corespunzător activitatea cu Furnizorii.

Comunicări comerciale către Furnizorii. Vom folosi datele dvs. de contact pentru informarea la zi cu privire la produsele și serviciile (a) APGP și (b) ale partenerilor noștri comerciali. Având în vedere calitatea dvs. de reprezentant al Furnizorilor, putem: · să vă transmitem buletine informative, sau alte materiale similare; · să vă invităm să participați la sondaje relevante pentru relația noastră cu Furnizorul; · să vă informăm cu privire la oferte, promoții, concursuri sau loterii promoționale sau alte acțiuni de marketing similare destinate Furnizorilor.

Temei juridic: interesul legitim de a ne desfășura și gestiona în mod corespunzător activitatea cu Furnizorii. Servicii/produse ale APGP. Având în vedere calitatea dvs. de reprezentant al Furnizorului, este posibil să vă contactăm prin intermediul: · mijloacelor de comunicare electronică, precum e-mail sau telefon; și/sau · poștă (servicii de corespondență sau curierat).

Temei juridic: Ne vom baza pe permisiunea dvs. în calitate de reprezentant al Furnizorului de a primi astfel de comunicări.

Dacă sunteți Client sau Utilizator.

Vom folosi datele dumneavoastră cu caracter personal în următoarele scopuri:

 1. Prestarea serviciului. Prelucrăm anumite date cu caracter personal: · pentru îmbunătățirea serviciilor, pentru depistarea și soluționarea cazurilor de utilizare frauduloasă a serviciilor și pentru soluționarea problemelor tehnice, în cazul în care vă confruntați cu așa ceva. În acest sens, APGP utilizează date cu caracter personal, care includ 1. Date de Identificare, 2. Date de Contact.

Pe baza acestor informații, APGP generează rapoarte de gestiune agregate și statistice care nu vă identifică în mod individual. De asemenea, APGP poate prelua aceste date cu caracter personal și le poate anonimiza pentru a putea desfășura o analiză mai aprofundată a serviciilor noastre.

Temei juridic: interesul nostru legitim de a ne îndeplini angajamentele contractuale față de clienții noștri și pentru a ne valorifica drepturile în legătură cu aranjamentele contractuale încheiate cu clienții noștri.

 • Asistența și Gestionarea relației cu Clienții. Aceste utilizări includ: · Transmiterea către dvs. de mesaje cu privire la servicii/produse. Vă vom contacta cu mesaje pentru a vă ține la curent cu informații actualizate despre funcționalitatea serviciilor /produselor, spre exemplu, informații privind întreruperea unor servicii; Anumite mesaje referitoare la servicii pot fi mai curând relevante clientului (spre exemplu, modificările aduse termenilor și condițiilor noastre) și, astfel, pot să nu prezinte interes pentru dvs.; în acest caz, vă rugăm să nu țineți seama de ele. · Pentru a răspunde la orice întrebări și pentru a veni în întâmpinarea oricăror probleme pe care le puteți avea cu privire la serviciile/produsele noastre.

Temei juridic: ne bazăm pe interesul nostru legitim de a furniza consumatorilor informații relevante și actualizate în legătură cu serviciile/produsele pe care le utilizează, precum și implementarea și desfășurarea în mod adecvat a activității de asistență și gestionare a relației cu Clienții/Utilizatorii.

 • Personalizarea comunicărilor de marketing către Clienți. APGP dorește să ofere clienților săi o experiență optimă, comunicându-le informații comerciale în funcție de categoriile de interese și preferințe ale acestora. În acest scop, putem să analizăm modul în care consumatorii interacționează cu produsele și serviciile contractate. Efectuăm aceste analize pentru a înțelege mai bine activitatea și nevoile clienților noștri, cu scopul de a le oferi servicii / produse APGP sau ale partenerilor noștri (în funcție de permisiunile acordate de clienți) personalizate. Acest lucru îl vom realiza în baza permisiunilor acordate de consumator. Vă vom informa cu privire la permisiunile exprimate în legătură cu prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. Dacă doriți să modificați permisiunile exprimate de Client care vă privesc, vă rugăm să ne contactați la adresa de email: contact@apgp.ro .

Temei juridic: ne bazăm pe interesul nostru legitim de a furniza consumatorilor informații relevante și actualizate în legătură cu serviciile/produsele pe care le utilizează, precum și implementarea și desfășurarea în mod adecvat a activității de asistență și gestionare a relației cu Clienții/ Utilizatorii.

 • Cookie-uri și tehnologii similar. Utilizăm cookie-uri și tehnologii similare pe website-urile și aplicațiile noastre în scopuri de analiză. Anumite cookie-uri sau tehnologii similare sunt necesare pentru funcționarea corespunzătoare a website-ului nostru (așa-numitele „cookie-uri necesare”) sau pentru a asigura performanța acestui (așa-numitele „cookie-uri de performanță”). De asemenea, utilizăm cookie-uri pentru publicitatea online

adaptată în funcție de interesele dvs. (așa-numita „publicitate bazată pe interes”), pentru a vă oferi publicitate relevantă. Acest lucru se poate realiza pe website-ul APGP, website-urile altor organizații, precum și prin intermediul altor canale media online, precum website-urile de socializare. De asemenea, putem combina și corela datele colectate prin intermediul cookie-urilor sau al altor tehnologii similare cu alte date colectate de noi. În cazul în care nu doriți o astfel de prelucrare prin intermediul cookie-urilor și tehnologiilor similare, consultați Politica de Utilizare a Cookie-urilor, disponibilă pe website-ul APGP. Respectiva politică explică modalitatea de control a cookie-urilor și modul în care vă puteți opune colectării și prelucrării datelor prin aceste tehnologii.

Temei juridic: în funcție de categoriile de cookie-uri, ne bazăm pe (i) interesul legitim al APGP de a ne asigura că serviciile noastre funcționează corespunzător (pentru „cookie-urile necesare”), sau (ii) permisiunea utilizatorilor (pentru „cookie-urile de performanță” și „publicitate bazată pe interes”).

 • Alte scopuri de prelucrare aplicabile Clientilor/ Utilizatorilor. De asemenea, vom prelucrăm date cu caracter personal pentru îmbunătățirea serviciilor noastre, securitate, prevenirea fraudelor, prevenirea utilizării abuzive și necorespunzătoare a serviciilor, gestiunea incidentelor, cercetare și analiză, relația cu autoritățile, soluționarea disputelor și litigii, fuziuni și achiziții, conformarea cu cerințe de reglementare si legale specifice.

Temei juridic: (i) ne bazăm pe interesul nostru legitim de a dezvolta și îmbunătăți serviciile noastre sau (ii)

îndeplinirea unei obligații legale.

 • Cum și cui dezvăluim datele dumneavoastră cu caracter personal ? Dezvăluim datele dvs. cu caracter personal către persoane împuternicite de APGP să prelucreze date cu caracter personal (i.e. entități pe care le contractăm pentru a realiza diverse operațiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal pe seama noastră). Încheiem contracte scrise cu persoanele împuternicite de APGP prin care acestea se angajează (i) să prelucreze datele dvs. cu caracter personal doar pe baza instrucțiunilor APGP, respectiv (ii) să păstreze în siguranță datele dvs. cu caracter personal. De asemenea, dacă legea ne obligă sau avem un temei legal s-o facem, putem dezvălui datele dvs. cu caracter personal către terțe entități care acționează în calitate de operatori (entități care prelucrează datele pentru scopuri proprii) sau, după caz, entități care acționează în calitate de operatori asociați cu noi (caz în care determinăm împreună cu acestea scopurile și/sau mijloacele de prelucrare a datelor).
 • Categoriile de destinatari ai datelor dumneavoastră cu caracter personal (împuterniciți, operatori independenți, operatori asociați – după caz), includ: · Societățile care ne asigură suport în furnizarea serviciilor;
  • Entități angajate să presteze servicii pentru, sau pe seama APGP, sau a Grupului Innova, precum : furnizori de servicii software/hardware și asistență IT; · Autorități publice și de reglementare, organisme guvernamentale, instanțele de judecată – dacă este necesar (inclusiv dacă legea ne impune) ori, după caz, o terță entitate sau organizație – dacă o atare dezvăluire este necesară pentru respectarea oricăror prevederi legale aplicabile, sau a altor cerințe legale sau de reglementare. În unele situații avem obligația legală de a dezvălui informațiile dvs. (de exemplu, în baza unui ordin judecătoresc sau la cererea unui organism de reglementare, inclusiv către Autoritatea Nationala de Supraveghere privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP). De asemenea, putem dezvălui informații către alte organisme de reglementare pentru îndeplinirea competențelor acestora sau a obiectivelor noastre. În oricare dintre aceste situații, vom verifica faptul că avem un temei juridic pentru dezvăluirea datelor cu caracter personal; · Consultanții terți (de ex. avocați externi, auditori, experți), în cazurile în care îi implicăm în litigii sau dispute relevante pentru noi ori alte activități care necesită experiența profesională a acestora; · Entități terțe – pentru campanii de comune de promovare. Respectivele entități vor fi responsabile pentru propria conformare cu cerințele legislației în materia protecției datelor cu caracter personal;
  • Entități terțe – implicate în furnizarea serviciilor aferente cookie-urilor și tehnologiilor similare, astfel cum sunt acestea detaliate în Politica noastră de Utilizare a Cookie-urilor, disponibilă pe website-ul APGP; · Furnizorii de servicii de plată implicați în procesarea și/sau efectuarea plăților.
 • Păstrarea și stocarea datelor dumneavoastră cu caracter personal

APGP a implementat politici și reguli privind păstrarea datelor cu caracter personal, care să respecte principiile prevăzute de legislația privind protecția datelor cu caracter personal. Termenele de păstrare sunt revizuite în mod periodic. În general, vom păstra datele dvs. cu caracter personal (1) pe durata contractului încheiat cu noi, plus o perioadă rezonabilă (în funcție de circumstanțe) sau (2) pe durata prevăzută de lege sau stabilită de o autoritate publică, în condițiile legii, sau (3) în cazul unor dispute/plângeri/investigații, până la încetarea acestora, plus o perioadă rezonabilă (în funcție de circumstanțe). După expirarea acestei perioade, datele cu caracter personal vor fi distruse, șterse sau anonimizate în mod ireversibil (după caz). De exemplu, dacă sunteți Furnizor/Consumator/Reprezentant Furnizor/Client, vom stoca informațiile dvs. cu caracter personal pe durata raporturilor contractuale cu noi. După încetarea contractului, APGP poate stoca în continuare anumite date pentru conformarea cu reglementările financiar fiscale (de exemplu de la 5 până la 10 ani), și în scopul apărării drepturilor și intereselor APGP în cazul unui litigiu/plângere/investigații (pe întreaga durată a termenului de prescripție aplicabil). Alte exemple de reguli privind păstrarea datelor includ: · Evidențele aferente diferitelor campanii promoționale sau concursuri sunt stocate pe o perioadă egală cu termenul de prescripție aplicabil după

încheierea respectivelor campanii; · Evidențele reclamațiilor sunt stocate pe o perioadă egală cu termenul de prescripție (începând cu data ultimului răspuns la respectiva reclamație), cu excepția cazului în care se aplică o perioadă mai lungă din motive comerciale întemeiate sau dacă aceasta este reglementată printr-o prevedere legală specifică; · Datele de contact înregistrate în baza noastră de date de marketing sunt stocate până la exercitarea de către dvs. a dreptului de obiecție sau până la retragere acordului cu privire la prelucrare. Dacă doriți să obțineți informații detaliate cu privire la regulile APGP privind păstrarea datelor, ne puteți contacta prin canalele de comunicare menționate mai jos, la Capitolul XIII – Generalități, punctul 8 – Date de contact al Politicii de Confidențialitate si Protectia Datelor cu Caracter Personal.

 • Transferuri internaționale de date

În general, păstrăm datele dvs. cu caracter personal în locațiile noastre din România. Este posibil ca APGP să transfere datele dvs. către țări din Spațiul Economic European (SEE), precum și din afara acestuia. SEE este format din țări din Uniunea Europeană, Elveția, Islanda, Liechtenstein și Norvegia.Se consideră că aceste țări au legi echivalente în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal. Transferul în afara SEE poate avea loc dacă serverele noastre (respectiv, cele pe care stocăm datele) sau furnizorii și prestatorii noștri de servicii furnizează serviciile din afara SEE. Dacă APGP transferă datele dvs. cu caracter personal într-o țară care nu se află în SEE, ne vom asigura că datele dvs. sunt protejate în mod corespunzător. Ca regulă, ne vom asigura că există un acord corespunzător cu privire la transferul de date, în conformitate cu clauzele contractuale standard aprobate de Comisia Europeană. În plus, dacă se consideră că în țara respectivă nu există legi care sunt echivalente standardelor UE în materie de protecție a datelor, APGP va solicita respectivul terț încheierea unui acord care va reflecta aceste standarde. Dacă transferul nu va avea la bază un astfel de acord, ne vom asigura că transferul are întotdeauna la bază un alt mecanism prevăzut de lege pentru asigura protecția datelor dvs. cu caracter personal.

 1. Păstrarea în siguranță a datelor dumneavoastră cu caracter personal

În cadrul APGP se revizuiesc și îmbunătățesc, în mod constant, măsurile noastre de protecție împotriva accesului neautorizat la, pierderii accidentale, dezvăluirii sau distrugerii datelor dvs. cu caracter personal. Comunicările pe internet (spre exemplu, e-mailurile) nu sunt sigure decât dacă au fost criptate. Comunicările dvs. pot trece prin mai multe țări înainte de a fi expediate, deoarece aceasta este modalitatea de funcționare a internetului. Nu putem să ne asumăm răspunderea pentru accesul neautorizat sau pierderea datelor cu caracter personal independente de controlul nostru. APGP nu va solicita niciodată datele dvs. personale securizate sau datele securizate ale contului dvs. prin mesaje nesolicitate. Este responsabilitatea dvs. de a păstra însiguranță datele dvs. cu caracter personal și datele contului dvs. și de a nu le comunica terților. Website-ul nostru poate furniza link-uri către site-urile unor terți. APGP nu își asumă răspunderea pentru securitatea și conținutul acestor website-uri ale terților. De aceea, asigurați-vă că ați citit politicile respectivei companii cu privire la confidențialitate și utilizarea cookie-urilor înainte de a utiliza website-ul acesteia sau de a introduce datele dvs. cu caracter personal pe respectivul website.

IX.          Drepturile dumneavoastră în calitate de persoană vizată

Dreptul de rectificare a datelor cu caracter personal. Aveți dreptul de a rectifica datele deținute în legătură cu dvs., dacă acestea nu sunt corecte. Dacă datele pe care le deținem cu privire la dvs. trebuie actualizate sau în cazul în care considerați că acestea pot fi incorecte, ne puteti contacta la adresa vă puteți autentifica în contul dvs. pentru actualizarea acestora sau puteți contacta la adresa de email protectia.datelor@apgp.ro.

Dreptul de acces la datele cu caracter personal. Puteți obține de la noi confirmarea că prelucrăm datele dvs. cu caracter personal, precum și informații privind specificul prelucrării cum ar fi: scopul, categoriile de date cu caracter personal prelucrate, destinatarii datelor, perioada pentru care datele sunt păstrate, existența dreptului de rectificare, ștergere sau restricționare a prelucrării. Aveți dreptul de a solicita o copie a datelor cu caracter personal pe care le deține APGP în legătură cu dvs. Pentru a face această cerere în calitate de persoană fizică sau terță parte autorizată, vă rugăm să folosiți formularul de asistență de pe site-ul www.apgp.ro, denumit Cerere de acces date cu carater personal, pe care îl puteți expedia prin email la adresa protectia.datelor@apgp.ro sau să îl expediați prin poștă la adresa menționată în formular.

Dreptul la portabilitatea datelor. Aveți dreptul, în anumite circumstanțe, de a ne solicita să vă furnizăm dvs. datele proprii pe care ni le-ați comunicat.

Dreptul de opoziție la utilizarea datelor cu caracter personal. În anumite circumstanțe, aveți dreptul de a vă opune prelucrării de către APGP a datelor dvs. cu caracter personal.

Pentru a nu mai primi mesaje de marketing (comunicări comerciale): Dacă nu doriți să mai primiți mesaje de marketing (comunicări comerciale) din partea APGP, puteți opta pentru renunțarea la toate comunicările de marketing sau doar la metodele selectate (e-mail sau poștă). Există diverse metode de renunțare la primirea mesajelor de marketing (de a vă opune prelucrării datelor personale în scopuri de marketing): · Trimiteți un e-

mail la adresa protectia.datelor@apgp.ro pentru instrucțiuni sau office@apgp.ro · Faceți clic pe link-ul de la sfârșitul unui e-mail sau text de marketing pentru a vă dezabona, dacă acesta este disponibil; · Dezactivați mesajele de marketing, în orice moment din aplicațiile noastre ori modificând setările de notificare ale dispozitivului dvs. sau dezinstalând aplicația; Dacă optați pentru renunțarea la mesajele de marketing, aceasta nu înseamnă că nu veți mai primi mesaje funcționale. Aceste mesaje nu intră în categoria comunicărilor comerciale și, ca atare, le veți primi în continuare.

Pentru administrarea Cookie-urilor și o mai bună înțelegere a acestora: Dacă doriți să dezactivați un cookie sau să înțelegeți mai multe despre acestea, vă rugăm să consultați Politica de utilizare a cookie-urilor de pe website- ul nostru www.apgp.ro pentru detalii complete în acest sens.

Pentru a obiecta la alte prelucrări realizate în temeiul intereselor noastre legitime, vă rugăm să contactați Serviciul Relații Clienți sau trimiteți-ne un email la protectia.datelor@apgp.ro.

În funcție de situația concretă, dacă avem interese legitime pentru prelucrare care prevalează intereselor, drepturilor și libertăților dvs. ori avem nevoie de date pentru stabilirea, exercitarea ori apărarea în cadrul unor proceduri oficiale, putem prelucra în continuare datele dvs. pentru scopuri corelative.

Dreptul de a restricționa utilizarea datelor dvs. cu caracter personal. În cazul în care considerați că datele pe care le deținem cu privire la dvs. sunt incorecte sau considerați că nu ar trebui să prelucrăm datele dvs., vă rugăm să ne contactați la adresa de email protectia.datelor@apgp.ro pentru a discuta despre drepturile dvs. În anumite circumstanțe, veți avea dreptul de a ne solicita să restricționăm prelucrarea.

Dreptul de ștergere. APGP se străduiește să prelucreze și să păstreze datele dvs. doar atât timp cât acest lucru este necesar. În anumite circumstanțe, aveți dreptul de a ne solicita să ștergem datele cu caracter personal pe care le deținem în legătură cu dvs.Solicitarea privind ștergerea datelor dvs. poate fi transmisă la adresa de email protectia.datelor@apgp.ro.

X.             Alte drepturi în calitate de persoană vizată

Conform Regulamentului 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), dumneavoastră, în calitate de persoană vizată aveți drepturi pe care le puteți exercita în legătură cu datele pe care le deținem despre dumneavoastră. Puteți citi mai multe despre aceste drepturi pe website-ul Autorității Nationale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) : https://www.dataprotection.ro/?page=IntrebariFrecvente1

XI.             Reclamații sau întrebări

APGP aplică transparența atunci când colectează și utilizează informații cu caracter personal. În cadrul prezentei Politici de Confidențialitate si Protectia Datelor cu Caracter Personal, am pregătit o serie de informații pentru a vă permite să înțelegeți modul în care utilizăm datele dumneavoastră. Dacă aveți preocupări cu privire la utilizarea datelor dvs., vă rugăm să ne contactați.

Prezenta Politica de Confidențialitate si Protectia Datelor cu Caracter Personal și orice întrebări frecvente privind confidențialitatea nu constituie o listă exhaustivă a tuturor aspectelor legate de colectarea și utilizarea informațiilor personale de către APGP. În cazul în care doriți să obtineți informații suplimentare sau explicații, vă rugăm să ne contactați prin intermediul datelor de contact prezentate mai jos.

De asemenea, dacă doriți să solicitați informații despre Politica de Confidențialitate si Protectia Datelor cu Caracter Personal a APGP sau dacă doriți sa înaintați o reclamație, ne puteți trimite prin e-mail la protectia.datelor@apgp.ro sau ne puteți scrie la adresa:

Editura Artiști care Pictează cu Gura și Piciorul S.R.L.

Bucureşti, Sector 1, Str. Nicolae Caramfil nr. 22, etaj 3, apartament 304, cod postal 014143 În atenția : Data Protection Officer

Dacă doriți să ne semnalați o plângere referitoare la modul de utilizare a datelor dvs. cu caracter personal, ne puteți contacta în primă instanță, la adresa sus mentionată. Cu toate acestea, în cazul în care nu sunteți satisfăcut de modalitatea de soluționare de către APGP Service a reclamației depusă de dvs., aveți dreptul de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării a Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), cu sediul in București, Bulevardul General Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, ale cărei date de contact le regăsiți pe website-ul acesteia la următorul link : https://www.dataprotection.ro/, precum și pe website-ul APGP.

XII.      Solicitări privind accesul la datele cu caracter personal

Persoanele vizate (persoanele fizice) pot afla dacă APGP deține orice informație cu caracter personal referitoare la acestea înaintând o solicitare de acces la datele deținute, în conformitate cu Regulamentul 679/2016 privind

protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).

În situația in care APGP deține informații despre dumneavoastră, vă vom:

 • oferi o descriere a tipului de date cu caracter personal deținute de APGP ;
  • preciza scopul pentru care păstrăm respectivele date;
  • indica, dacă este cazul, terții cărora divulgăm datele cu caracter personal; și
  • transmite către dumneavoastră o copie a respectivelor date, într-o formă clară

În conformitate cu legislația în vigoare, termenul de răspuns și transmitere este de 30 de zile, de la data depunerii cererii, cu posibilitatea extinderii acestuia, numai după informarea dvs. persoanei vizate și cu condiția existenței unui motiv întemeiat care să justifice imposibilitatea formulării unui răspuns în termenul inițial menționat.

În acest sens, aveți la dispoziție pe website-ul APGP (www.apgp.ro) Cerere de acces date cu caracter personal prin intermediul căruia ne puteți transmite solicitarea dvs. la adresa protectia.datelor@apgp.ro sau la adresa APGP menționată la Capitolul XIII – Generalități, punctul 8 – Date de contact.

În situația în care ați transmis solicitarea prin e-mail, vă vom răspunde prin aceeași modalitate (e-mail).

Cu toate acestea, vă rugăm să luați în considerare, că acest mod de comunicare prin e-mail nu este garantat din punct de vedere al securității, ca și metoda de comunicare.

Totodată, vă rugăm să luați în considerare faptul că APGP nu poate divulga informații referitoare la alte persoane vizate, informații despre clienți sau informații despre alți consumatori, în cadrul unei astfel de solicitări.

În consecință, vom elimina informațiile referitoare la terți/organizații din cadrul informațiilor pe care vi le transmitem.

XIII.     Generalități

1.     Solicitările primite prin e-mail

Orice e-mail care ne este trimis, inclusiv atașamentele la acestea, pot fi monitorizate și utilizate de către APGP din motive de securitate și pentru monitorizarea respectării politicilor APGP. De asemenea, poate fi utilizat software-ul de monitorizare sau blocare a e-mail-ului. Vă rugăm să fiți conștienți de faptul că aveți responsabilitatea de a vă asigura că orice e-mail transmis de dvs. constituie o acțiune legală, cu toate implicațiile care pot rezulta din această acțiune.

 • Vizitatori ai site-ului APGP

Când vizitați site-ul nostru www.apgp.ro, vă rugăm să consultați privind Politica de Confidențialitate si Protectia Datelor cu Caracter Personal existentă pe website, pentru detalii despre cookie-uri și alte informații specifice website-ului.

 • Linkuri către alte site-uri web

Prezenta Politica de Confidențialitate si Protectia Datelor cu Caracter Personal nu acoperă link-urile către alte websit-uri externe APGP sau documentația existentă pe alte website-uri. Vă încurajăm să citiți Politicile de Confidențialitate ale oricărui alte website-uri pe care le accesați.

 • Modificări ale prezentei Politici

Revizuim periodic Politica de Confidențialitate si Protectia Datelor cu Caracter Personal. Vă rugăm să verificați dacă există notificări de modificări în cadrul buletinelor noastre informative (newsletters) postate pe website-ul APGP.

 • Legislația aplicabilă

Prezenta Politică este reglementată și interpretată în conformitate cu legislația specifică din Romania, iar părțile se supun jurisdicției exclusive a instanțelor române, în ceea ce privește toate aspectele care decurg din aceasta.

 • Perioada de timp a stocării datelor

Informațiile pe care le deținem în legătură cu plățile efectuate sunt păstrate în scopuri statutare și de reglementare. În acest sens, informațiile privind plățile pot fi păstrate pentru perioade de 3, 5 și, după caz, 10 ani sau orice altă perioadă prevăzută de lege. Informațiile referitoare la registrele fiscale pot fi păstrate timp de 5 ani sau altă perioadă este impusă de lege.

În cazul în care deținem informații în numele unui client, perioada de păstrare este cea specificată de client în cadrul convențiilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, cel puțin pe perioada de valabilitate a contractelor/convențiilor/acordurilor încheiate de catre APGP cu aceștia, în cazul în care reglementarile legale în vigoare nu specifică clar un alt termen de păstrare.

Vă putem furniza mai multe informații privind perioadele de păstrare pentru anumite tipuri de informații dacă transmiteți un e-mail la adresa protectia.datelor@apgp.ro.

Politica de Confidențialitate si Protectia Datelor cu Caracter Personal a APGP este actualizată periodic, pentru a reflecta modificările în obligațiile și obligațiile noastre legale.

 • Date de contact

Dacă doriți să solicitați informații despre Politica de Confidențialitate si Protectia Datelor cu Caracter Personal a APGP sau să înaintați o reclamație, ne puteți trimite prin e-mail la protectia.datelor@apgp.ro sau ne puteți contacta la adresa:

Editura Artiști care Pictează cu Gura și Piciorul S.R.L.

Punct de lucru : Bucureşti, Sector 1, Str. Nicolae Caramfil nr. 22, etaj 3, apartament 304, cod postal 014143 Telefon :

 • 031 425 0831
  • 031 485 0832

Aveți dreptul de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării a Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), cu sediul in Bucuresti, Bulevardul General Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, ale cărei date de contact le regăsiți pe website-ul acesteia la următorul link : https://www.dataprotection.ro/, în cazul în care nu sunteți satisfăcut de modalitatea de soluționare de către APGP a reclamației depusă de dumneavoastră.

 • Modificări și actualizări

Putem actualiza periodic prezenta Politică, în special, în situația în care în legislația în domeniu vor interveni modificări care pot afecta datele dvs.

Aceasta Politică de Confidențialitate si Protectia Datelor cu Caracter Personal a fost actualizată la data de 31 Octombrie 2022.

Cosul tau